Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dokumenty szkoły

Dokumenty ogólne

Statut Szkoły

Plan pracy szkoły w roku 2020/2021

Program profilaktyczno-wychowawczy na rok 2021/2022

Oświadczenie - rezygnacja z religii / etyki

Wyciąg z regulaminu wypożyczania podręczników wieloletnich

Zaświadczenie z zakładu pracy

Procedura przeprowadzenia egzaminu do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi

Dokumenty regulujące pracę szkoły w czasie pandemii COVID-19

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi od 1 września 2021 r.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19

Procedura zdalnego nauczania w sytuacjach kryzysowych

Procedura realizacji konsultacji dla uczniów klas IV-VIII w okresie epidemii

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego dla rodziców/prawnych opiekunów przyprowadzających dziecko na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Procedura przyjmowania i przebywania uczniów w szkole podczas zajęć opiekuńczo–wychowawczych w okresie pandemii

Świetlica szkolna

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej od roku 2021/2022

Procedura przyjmowania ucznia na świetlicę

Zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie pandemii COVID-19

Regulamin świetlicy szkolnej dla dzieci

Upoważnienie do odbioru dziecka

Obiady

Karta zgłoszenia na obiady

Zasady odpłatności za obiady

Termin płatności za obiady

Wydawanie duplikatów dokumentów

Procedura wydawania duplikatów legitymacji i świadectw

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Dokumenty różne

Plan rozwoju