Skład Rady Rodziców

przewodnicząca: pani Magdalena Trzonek

zastępca przewodniczącej: pan Mateusz Dąbrowski

zastępca przewodniczącej: pani Daria Czarnecka

zastępca przewodniczącej: pan Przemysław Wnęk

skarbnik: pani Aleksandra Czelej

sekretarz: pani Magdalena Winklewska

komisja rewizyjna: pani Agnieszka Kormaniak, pani Krystyna Nieradka-Trzeciak, pan Mariusz Zabłotni

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Budżet Rady Rodziców zależy od wpłat każdego z nas.
Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o solidarne wpłaty tytułem składek, z których finansujemy wkład własny do projektów oraz wspieramy działalność szkoły (wyposażenie, współfinansowanie imprez itp.).

Składka na rok szkolny 2021/2022 - informacje wkrótce

Wpłat mogą Państwo dokonać bezpośrednio na konto Rady Rodziców (do czego bardzo zachęcamy) lub przekazywać Skarbnikowi klasowemu.

Od dnia 1 września 2021 r. obowiązuje nowy numer konta Rady Rodziców!
BANK PKO BP - 51102034080000420204968675

Bardzo ważne!
W celu prawidłowej identyfikacji wpłat oraz prawidłowego podsumowania poszczególnych funduszy w tytule przelewu wpisujemy:

imię, nazwisko, klasę dziecka oraz czego dotyczy wpłata
(składka na radę Rodziców, składka szkolna, świetlica, doposażenie kuchni)
np. Jan Kowalski, klasa 1a - składka RR za cały rok

UWAGA!

W związku ze zmianą banku wpłat za obiady od stycznia 2022 r. należy dokonywać na NOWY następujący rachunek bankowy:

71 1240 1037 1111 0011 0912 6408

Z poważaniem
Rada Rodziców