Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy i projekty

Programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2021/2022

GODZINY WYCHOWAWCZE Z POLSKĄ AKCJĄ HUMANITARNĄ

Logo Polskiej Akcji Humanitarnej

W bieżącym roku szkolnym klasa 7a na godzinie wychowawczej oraz 8a na lekcji wiedzy o społeczeństwie realizują z panią Martą Glajzner program ,,Godziny wychowawcze z Polską Akcją Humanitarną''. Uczniowie zostaną zapoznani z podstawami edukacji globalnej, która stanowi kwestię sprawiedliwości i solidarności w lokalnym oraz globalnym wymiarze. Celem programu jest wzmacnianie postaw otwartości, odpowiedzialności, empatii.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "EMOCJA"

Logo projektu

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 5b wraz ze swym wychowawcą, p. Iloną Bujnowicz-Szewczyk, przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocja”. Projekt będzie realizowany w ramach godzin wychowawczych. Składa się z pięciu modułów: Kraina Kreatywności, Kraina Wyobraźni, Kraina Mocy Słów, Kraina Empatii, Kraina Odwagi, w ramach których zostaną przeprowadzone na godzinie wychowawczej zajęcia według scenariuszy twórców projektu.
Jest też możliwość wzięcia udziału w dodatkowych akcjach, np. Kartki z Iskierkami Emocji - polega na przygotowaniu kartek okolicznościowych, które wysyłane są do partnerskiej klasy projektowej. Międzynarodowy projekcie edukacyjny  „Emocja”, wspiera rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.  

MAMY KOTA NA PUNKCIE MLEKA

MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA - Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3

Projekt finansowany z Funduszu Promocji Mleka, realizowany przez Polską Izbę Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Dzieci poprzez zabawę będą poznawać zasady zdrowego żywienia oraz uczyć się, jak prawidłowe nawyki żywieniowe. Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski.

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Symbol projektu "Piękna nasza Polska cała"
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała" jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska - nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka.
Cele ogólne projektu: kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci
Cele szczegółowe: poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych; poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z różnych regionów Polski; poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych; wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

CZYTAM Z KLASĄ - LEKTURKI SPOD CHMURKI

Logo projektu

Klasy 2A, 2B i 2D biorą udział w 3 edycji międzynarodowego projektu wspierającego rozwój czytelnictwa "Czytam z klasą lekturki spod chmurki". Tytuł tegorocznej edycji: Poznajemy zawody.
Cele projektu:
- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej
- rozwijanie aktywności czytelniczej
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania
- zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody
- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom
- integracja zespołu klasowego
- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

UNIWERSYTET DZIECI

PROJEKT Uniwersytet Dzieci w Klasie | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 STO

Klasy I-III uczestniczą w projekcie Uniwersytetu Dzieci, który wspiera rozwijanie potencjału dziecka, a także pozwala zrozumieć otaczający je świat, by potrafiły w nim działać. Uczniowie czerpią radość z nauki i rozwijają kluczowe kompetencje, by w przyszłości stać się mądrymi i odpowiedzialnymi dorosłymi. Wybrane przez wychowawców tematy dotyczą: ekologii, przyrody, matematyki, emocji, kosmosu i wiele więcej.

PLASTEK I JEGO ZACZAROWANE PUDEŁKO

Plastek i jego zaczarowane pudełko - dołączamy do Programu i zapraszamy szkoły - Cyfrowy Dialog

Pani Renata Cybulska, Karolina Dobiech-Derda, Katarzyna Kowalczyk, Alicja Pietruszewska, Małgorzata Stawicka oraz Beata Zduńczyk wraz ze swoimi uczniami uczestniczą w projekcie „Plastek i jego zaczarowane pudełko” pod patronem Cyfrowego Dialogu. Jest to europejska inicjatywa edukacyjna skierowana do nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przyrody oraz uczniów i uczennic klas (klas 0-4) szkół podstawowych. Program pozwala nauczycielkom i nauczycielom na przeprowadzenie na lekcjach łatwych doświadczeń, które uczniowie i uczennice mogą wykonać samodzielnie. Jego celem jest zainteresowanie dzieci od najmłodszych lat zjawiskami i naukami przyrodniczymi poprzez wykonywanie z nimi prostych doświadczeń. Dzięki temu rozwiną kompetencje z zakresu rozwiązywania problemów, szukania rozwiązań, podejmowania wyzwań. W trakcie Programu zdobędą również wiedzę na temat ochrony środowiska, ekologii i chemii.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Logo projektu "Ratujemy i uczymy ratować"

Program ten przygotowała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i skierowała go do najmłodszych dzieci. Głównym celem programu jest przygotowanie najmłodszych do udzielania pierwszej pomocy poprzez zabawę oraz ćwiczenia praktyczne. W naszej szkole program realizowany jest w klasach III.

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

Logo projektu "Wszystkie kolory świata"

Światowy projekt UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. W Polsce kampanię wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.
Celem projektu jest: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.

ZADBAJ O SWOJE PŁUCA

Logo projektu "Zadbaj o swoje płuca"

Program profilaktyki gruźlicy powstał z inicjatywy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy o chorobach płuc wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wzmocnienie zachowań zdrowotnych poprzez umiejętne jej wykorzystanie i przekazywanie innym.

WOLNOŚĆ ODDECHU – ZAPOBIEGAJ ASTMIE

Logo projektu "Wolność oddechu - zapobiegaj astmie"

Program koordynowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Partnerami programu są Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej.
Celem programu jest poszerzanie wiedzy na temat astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem, a co za tym idzie – zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym tej choroby.
Działania edukacyjne w ramach programu obejmują uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich oraz ich rodziców, nauczycieli i pielęgniarki środowiska szkolnego.

SZKLANKA MLEKA

Szklanka mleka

Program realizowany przez Agencję Rynku Rolnego i jest skierowany do uczniów klas I-V. Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.